נופים
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/8/Small/469_aczib.jpg
  אכזיב
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/8/Small/469_imin_mshha.jpg
  ימין משה
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/8/Small/469_id_alihav.jpg
  יד אליהו
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/8/Small/469_mshcnvt_shannim.jpg
  משכנות שאננים
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/8/Small/d9b_nvp_avrbni-1.jpg
  נוף אורבני
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/8/Small/5dd_2-b.JPG
  נוף אורבני
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/8/Small/c41_vntti_badmti_id_vshm.jpg
  ונתתי בביתי ואדמתי יד ושם
  גודל : 80X100
  טכניקה: שמן על בד על בסיס אקריליק
  תעודת זהות של היצירה : (משואה לתקומה)
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/8/Small/602_1-3s.jpg
  מן הישימון אל האור
  גודל : טריפטיכון (100x95; 100x75; 100x80)
  טכניקה: אקריליק על בד בטכניקה מעורבת.
  תעודת זהות של היצירה : (בריאת העולם, תקומה והתחדשות לאחר השואה )