יצירות מוקדמות
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/5/Small/aczib.jpg
  אכזיב
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/5/Small/imin_mshha.jpg
  ימין משה
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/5/Small/id_alihav.jpg
  יד אליהו
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/5/Small/mshcnvt_shannim.jpg
  משכנות שאננים
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/5/Small/shiabvd_mzrim.jpg
  שיעבוד מצרים
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/5/Small/nvp_avrbni-1.jpg
  נוף אורבני
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/5/Small/dfc_2-b.JPG
  נוף אורבני