שואה
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/b23_bvcnvvald.jpg
  אנא בכח - בוכנוולד
  גודל : 80X100
  טכניקה: שמן על בד על בסיס אקריליק
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/b23_vat_tlit_al_cvlnha.jpg
  רבות בנות עשו חיל והטלית על כולנה
  גודל : 80X80
  טכניקה: שמן על בד על בסיס אקריליק
  תעודת זהות של היצירה : (באה מאהבה)
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/b23_avzr_ishral_bgbvrha.jpg
  אוזר ישראל בגבורה
  גודל : 80X80
  טכניקה: שמן על בד והדפס
  תעודת זהות של היצירה : (ספר זיכרונות מתקופת השואה)
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/b23_hasavdha_rashvnha.jpg
  הסעודה הראשונה
  גודל : 100X100
  טכניקה: שמן על בד
  תעודת זהות של היצירה : (צלחת המרק הראשונה לאחר היציאה ממחנות הכפייה)
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/4f2_am_hanzch.jpg
  הנצח הוא גורלו
  (ממאמרי הראי''ה)
  גודל: 35X50
  טכניקה מעורבות (עפרון, פחם, צבעי זכוכית) על נייר משי מעובד
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/46d_vshavvtm.jpg
  שוועתם ישמע ויושיעם
  גודל : 80X100
  טכניקה: שמן על בד על בסיס אקריליק
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/46d_vlzcrvn.jpg
  ולזיכרון בין עיניך
  גודל : 80X100
  טכניקה: שמן על בד על בסיס אקריליק
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/46d_vntti_badmti_id_vshm.jpg
  ונתתי בביתי ואדמתי יד ושם
  גודל : 80X100
  טכניקה: שמן על בד על בסיס אקריליק
  תעודת זהות של היצירה : (משואה לתקומה)
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/46d_tkvmha-chtvnha.jpg
  תקומה
  גודל : 80X100
  טכניקה: שמן על בד על בסיס אקריליק
  תעודת זהות של היצירה : (קיבוץ בניה לתוכה בשמחה)
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/46d_zcrvnvt_shainm.jpg
  זיכרונות שאינם
  גודל : 80x80
  טכניקה שמן על בד בטכניקה מעורבת
  תעודת זהות של היצירה : (זיכרונות מבית סבתא שלא הכרתי ומשולחן ביתה שנעלם- שיויתי ה' לנגדי תמיד)
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/cb6_nblti_kmti-.jpg
  כ??י נ?פ?ל?ת??י ק?מ?ת??י כ??י א?ש??ב ב??ח?ש??ך? ה' או?ר ל?י
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/cb6_nblti_kmti.jpg
  כ??י נ?פ?ל?ת??י ק?מ?ת??י כ??י א?ש??ב ב??ח?ש??ך? ה' או?ר ל?י
  טריפטיכון (3X40X50)
  טכניקה: אספלט, הדפס, שמן על בד
  תעודת זהות של היצירה : (הבית בשיא פריחתו –חורבנו, שריפתו ותקומתו מחדש)
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/cb6_nblti_kmti--.jpg
  כ??י נ?פ?ל?ת??י ק?מ?ת??י כ??י א?ש??ב ב??ח?ש??ך? ה' או?ר ל?י
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/3a0_shiviti.jpg
  שיויתי
  גודל 115x80
  טכניקה שמן על בד על בסיס אקריליק
  תעודת זהות של היצירה: (מתוך: ש??ו??ית?י י?הו?ה ל?נ?ג?ד??י ת?מ?יד כ??י מ?ימ?ינ?י ב??ל א?מ?ו?ט)
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/3a0_shagti.jpg
  שאגתי
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/3a0_shiabvd_mzrim.jpg
  שיעבוד מצרים
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/751_sulam1).jpg
  ו?ה?נ??ה ס?ל??ם מ?צ??ב א?ר?צ?ה ו?ראש?ו? מ?ג??יע? ה?ש???מ?י?מ?ה - 1
  גודל : טריפטיכון 100X150
  טכניקה: שמן על בד על בסיס אקריליק
  תעודת זהות של היצירה : (ושבתי בשלום אל בית אבי)
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/c79_vhanha_svlm_(2).jpg
  ו?ה?נ??ה ס?ל??ם מ?צ??ב א?ר?צ?ה ו?ראש?ו? מ?ג??יע? ה?ש???מ?י?מ?ה - 2
  גודל : טריפטיכון 100X150
  טכניקה: שמן על בד על בסיס אקריליק
  תעודת זהות של היצירה : (ושבתי בשלום אל בית אבי)
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/c79_vhanha_svlm_(3).jpg
  ו?ה?נ??ה ס?ל??ם מ?צ??ב א?ר?צ?ה ו?ראש?ו? מ?ג??יע? ה?ש???מ?י?מ?ה - 3
  גודל : טריפטיכון 100X150
  טכניקה: שמן על בד על בסיס אקריליק
  תעודת זהות של היצירה : (ושבתי בשלום אל בית אבי)
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/7/11/Small/fd2_1-3s.jpg
  מן הישימון אל האור
  גודל : טריפטיכון (100x95; 100x75; 100x80)
  טכניקה: אקריליק על בד בטכניקה מעורבת.
  תעודת זהות של היצירה : (בריאת העולם, תקומה והתחדשות לאחר השואה )