מופשט
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/bvcnvvald.jpg
  אנא בכח-בוכנוולד
  גודל : 80X100
  טכניקה: שמן על בד על בסיס אקריליק
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/203_hathavvt_haikvm.jpg
  התהוות היקום
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/bf5_vshavvtm.jpg
  שוועתם ישמע ויושיעם
  גודל : 80X100
  טכניקה: שמן על בד על בסיס אקריליק
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/bf5_machri_haprgvd.jpg
  מאחורי הפרגוד
  גודל : 80X80
  טכניקה: שמן על בד
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/3de_asha_shmi.jpg
  י?ה?י?ה ש??מ?י ש??ם ל?ש??מע?
  גודל 115x80
  טכניקה שמן על בד על בסיס אקריליק
  תעודת זהות של היצירה : (רשמים מהזיכרונות שכתב אבא על היהודי והתפילין במחנה הריכוז)
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/3de_vlzcrvn.jpg
  ולזיכרון בין עיניך
  גודל : 80X100
  טכניקה: שמן על בד על בסיס אקריליק
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/a93_am_hanzch.jpg
  הנצח הוא גורלו
  (ממאמרי הראי''ה)
  גודל: 35X50
  טכניקה מעורבות (עפרון, פחם, צבעי זכוכית) על נייר משי מעובד
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/56a_am_hanzch_(1).jpg
  הנצח הוא גורלו - 1
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/56a_am_hanzch_(2).jpg
  הנצח הוא גורלו - 2
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/56a_am_hanzch_(3).jpg
  הנצח הוא גורלו - 3
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/56a_am_hanzch_(4).jpg
  הנצח הוא גורלו - 4
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/56a_am_hanzch_(5).jpg
  הנצח הוא גורלו - 5
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/3f3_am_hanzch_(6).jpg
  הנצח הוא גורלו - 6
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/3f3_am_hanzch_(7).jpg
  הנצח הוא גורלו - 7
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/3f3_am_hanzch_(8).jpg
  הנצח הוא גורלו - 8
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/3f3_am_hanzch_(9).jpg
  הנצח הוא גורלו - 9
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/3f3_am_hanzch_(10).jpg
  הנצח הוא גורלו - 10
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/55a_sulam1).jpg
  ו?ה?נ??ה ס?ל??ם מ?צ??ב א?ר?צ?ה ו?ראש?ו? מ?ג??יע? ה?ש???מ?י?מ?ה - 1
  גודל : טריפטיכון 100X150
  טכניקה: שמן על בד על בסיס אקריליק
  תעודת זהות של היצירה : (ושבתי בשלום אל בית אבי)
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/7ad_vhanha_svlm_(2).jpg
  ו?ה?נ??ה ס?ל??ם מ?צ??ב א?ר?צ?ה ו?ראש?ו? מ?ג??יע? ה?ש???מ?י?מ?ה - 2
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/7ad_vhanha_svlm_(3).jpg
  ו?ה?נ??ה ס?ל??ם מ?צ??ב א?ר?צ?ה ו?ראש?ו? מ?ג??יע? ה?ש???מ?י?מ?ה - 3
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/zcrvnvt_shainm.jpg
  זיכרונות שאינם
  גודל : 80x80
  טכניקה שמן על בד בטכניקה מעורבת
  תעודת זהות של היצירה : (זיכרונות מבית סבתא שלא הכרתי ומשולחן ביתה שנעלם- שיויתי ה' לנגדי תמיד)
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/43d_shiviti.jpg
  שיויתי
  גודל 115x80
  טכניקה שמן על בד על בסיס אקריליק
  תעודת זהות של היצירה: (מתוך: ש??ו??ית?י י?הו?ה ל?נ?ג?ד??י ת?מ?יד כ??י מ?ימ?ינ?י ב??ל א?מ?ו?ט)
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/704_1-3s.jpg
  מן הישימון אל האור
  גודל : טריפטיכון (100x95; 100x75; 100x80)
  טכניקה: אקריליק על בד בטכניקה מעורבת.
  תעודת זהות של היצירה : (בריאת העולם, תקומה והתחדשות לאחר השואה )
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/704_1.jpg
  מן הישימון אל האור - פרט 1
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/704_2.jpg
  מן הישימון אל האור - פרט 2
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/704_3.jpg
  מן הישימון אל האור - פרט 3
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/c5c_IMG_5104_1.jpg
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/309_IMG_5105_1.jpg
 • https://www.bellalayosh.com/Assets/Images/6/6/Small/2e4_59d_CAM01722_(3).jpg